Tilbud / uddannelse til børn og unge med handicap

At have et barn med handicap kan være svært for hele familien, og naturligvis særligt for barnet selv. Der er dog flere sociale tilbud til børn og unge med handicap, som kan gøre hverdagen lettere for familie og barn. Det er et princip i den sociale lovgivning, at børn, unge og voksne med handicap, så vidt det er muligt skal kompenseres for følgerne af deres nedsatte funktionsevne. Det er ønsket at familien som helhed skal fungere optimalt og så normalt som muligt med de ekstraordinære udfordringer, som er konsekvenserne af et handicap.

Det kan være en omvæltning for en familie at have et barn med et handicap der kræver særlig opmærksomhed. Det påvirker hverdagen i og med, at et barn med nedsat funktionsevne eller en kronisk eller langvarig lidelse kræver en omlægning af familiens adfærdsmønster. For at lære, hvordan man håndterer dette på bedste måde er der brug for rådgivning og vejledning. Familien har brug for viden omkring barnets behov, samt hvordan man bedst hjælper en person med en bestemt sygdom. Det er klart, at livsførelsen og de ting man kunne før, ikke kan gøres på samme måde mere, men at have et barn med et handicap er ikke ensbetydende med, at man ikke kan foretage sig noget af det man plejede før de nye behov opstod – man skal bare nytænke sin adfærd, og være kreativ når der skal ske noget aktivt.
I samtlige kommuner er det efter servicelovens paragraf 11 kommunens pligt at der ydes familieorienteret rådgivning og tilbyde samtaler til forældre og familier med børn og unge der lider af et handicap.

I det følgende finder du eksempler på flere typer tilbud til børn og unge i trænings og social regi.
Et eksempel på et tilbud, som forældre til handicappede børn kan tage i mod er tilbuddet om hjemmetræning. Særligt til børn, med handicap der gør, at de skal træne deres motorik og muskler til mere stabilitet og bevægelse, er hjemmetræning en god idé. Selve træningen bliver udført indenfor hjemmets trygge rammer, og familien kan være omkring barnet og støtte under træningen, så det ikke bliver en alt for overvældende oplevelse for barnet med fremmede mennesker og en ny måde at ”lege” på. Det kan være svært som forælder at overskue, hvilken vej man skal gå for at hjælpe sit barn og styrke motorikken og fysikken hos barnet på den rette måde. Hjemmetræning kan være den rette løsning for mange, da det møder barnet i sine vante omgivelser og lærer barnet at kende på sikker grund.
Skal man udføre hjemmetræning, kan det være en nødvendighed at ændre på sin bolig. En boligændring er en del af de tilbud der er til familier med børn der lider af et handicap. Det kan være der skal laves mere plads, eller bygges om som følge af et behov for træningsplads i hjemmet. I alternative tilfælde, kan der være behov for at flytte til et helt nyt sted for at opfylde familiens behov. Har man som familie med barn der har et handicap behov for boligændring skal denne søges hos kommunen. Det er ikke en kortsigtet proces, da der er en længere sagsbehandlingstid på disse sager.

Psykologstøtte er også en mulighed for familien. Det kan være hårdt at skulle igennem et forløb med sin handicappede barn, så man som forælder også har behov for støtte for at selv at kunne støtte sit barn igennem det hele. Alternativt, kan man få støtte fra sin læge ved at få en henvisning til en psykolog. Af behandlingstilbud til barnet findes der alt fra træningsredskaber til hjemmet, tilbud om fysioterapi til handicappede børn eller ergoterapi, hvis dette er nødvendigt.
Af sociale tilbud findes der mulighed for fritidsklubber, ungdomsskoler og fritidsordninger. Disse sociale kontekster kan styrke barnet sociale kompetencer og selvtillid i samværet med andre unge. Samværet med ligesindede, der ikke har et handicap kan også styrke barnets udvikling og fremgang, da det kan være med til at motivere barnet til at yde en stor indsats for at styrke sig selv motorisk og fysisk. Det er et overordnet princip i dansk handicappolitik at personer med handicap skal stilles lige med andre borgere, så vidt det er muligt. Dette kan disse tilbud hjælpe med.

Rådgivning og senere hjemmetræning er et sted at starte, når man skal i gang med at se på vejen frem ad for familien. Der vil blive forelagt et helhedssyn, som er et dokument der giver familien oplysninger om samtlige relevante tilbud der kan blive tale om, i forbindelse med familiens behov.
Som udgangspunkt varetager kommunen al rådgivning, men er der tale om specielle handicap eller handicap, hvor kommunen ikke har tilstrækkelig viden, kan de inddrage VISO for at få gratis rådgivning omkring problemstillingen. Det er også muligt at familien selv kan opsøge VISO for hjælp.
Når rådgivningen og helhedssynet er gennemgået kan man sætte en handleplan i gang. Handleplanen udarbejdes i samarbejde med familien og varetager familiens interesser, og søger at inddrage alle relevante aspekter indenfor deres behov.