Teamarbejde – Er det interessant for din virksomhed

teamledelseArbejde i teams er yderst populært og benyttes bredt i alle brancher, flere steder med meget stor succes, andre steder med knap så stor.

Fordelen ved arbejde i teamform

Når ledelsen beslutter at opdele arbejdsopgaverne i teams, er det ofte for at skabe en mere flad ledelsesstruktur, så den enkelte medarbejder har mere indflydelse på sin hverdag og hvordan de daglige arbejdsopgaver løses. Nogen steder vælger man selvstyrende grupper som agerer uden en teamleder og dermed i fællesskab skal finde enighed om alt i teamet / gruppen. Den type teams egner sig ikke til alle brancher og mennesker og derfor er det mere typisk, at der er en teamleder som er den ledende og bestemmende person i teamet, så det samlede team ledes i en fælles retning, men også så der er et team medlem, der kan afgøre diskussion og afslutte dem. Forskning i teamformen har vist at den enkelte medarbejder ofte arbejder mere effektivt og er mere tilbøjelig til at deltage aktivt i udvikling af arbejdspladsen / problemløsning. Medarbejderne trives også typisk bedre i teams, hvor de får en beder følelse af værdsættelse og samhørighed.

Fordele for ledelsen

I en lille organisation, er organisationen ofte et team i sig selv, alle er inkluderet og alle får lov til at blive hørt og ejeren af virksomheden er teamlederen. Men i store organisationer er der længere fra topledelsen ned til den enkelte medarbejder og det giver ofte god mening at splitte medarbejderne op i teams og lade en teamleder have ansvaret for gruppen. Det er en meget stor fordel for ledelsen, da de kan uddelegere en del af ledelsesopgaven ti teamlederen og på den måde frigøre ressourcer. Her er det dog meget vigtigt at huske, en nyudnævnt teamleder ikke nødvendigvis har de fornødne kompetencer til at lede et team og løse konflikter internt i teamet.

Teamlederen skal klædes godt på

Når der oprettes teams overlades en meget vigtig del af ledelsen til teamlederen og her glemmer mange at man faktisk giver teamlederen et kæmpe ansvar og det bør følges op af kompetencegivende kurser og uddannelse f.eks. diplommodul i teamledelse, eller andre kurser med en seriøs tilgang til området. En dårlig teamleder kan ødelægge hele teamet på få uger og tilsidesætte vigtige funktioner i virksomheden pga uerfarenhed. Teamlederens rolle bør derfor tages seriøst og teamlederen bør opkvalificeres til opgaven, så teamet kommer til at fungerer godt og effektivt. Overlades en del af ledelsen til en uerfaren teamleder, vil det meget vel i begyndelsen give topledelsen lidt mere tid, men det vil meget hurtigt give bagslag i store personaleudfordringer.