Søm i 2018

Søm i 2018I Danmark anvendes enten glatte firkantsøm eller runde kamsøm med et sidemål eller en diameter mellem ca. 2 og 6 mm og en længde mellem 35 og 180 mm (130 mm for runde søm). Glatte søm og hæfteklammer fremstilles ved at koldbearbejde ståltråd, ofte således at der fremstilles flere eller alle sømdimensioner af en og samme tråd, som – evt. i flere omgange – trækkes ned til den ønskede tykkelse. Styrken bliver derfor afhængig af tykkelsen, således at de tynde søm pga. den kraftige koldbearbejdning har størst flyde- og brudspænding. Ved kamsøm er der ved valsning dannet skarpkantede ringe på størstedelen af sømlængden.

Ved skruesøm er der påvalset et gevind med så stor stigning, at sømmet ved islåningen til en vis grad drejer sig, dvs. skrues i. Der findes desuden snoede firkantsøm, men disse har ikke de forbedrede udtrækningsegenskaber, som skrue- og kamsømmene har. l de fleste andre lande er de glatte søm cirkulære. Et af argumenterne for at anvende runde søm er. at fibrene skulle smyge sig bedre om sømmet. Det er muligt, at dette kan være en fordel ved udtrækning. men ved tværbelastning må de kvadratiske søm, der anvendes i Danmark. foretrækkes, idet de reducerer flækningsrisikoen, fordi fibrene i større udstrækning klippes over.

Søm er et effektivt forbindelsesmiddel

De karakteristiske tværbæreevner ligger mellem 0,45 kN og 3,5 kN. For de mest anvendte størrelser med sidemål eller diameter omkring 4 mm er den karakteristiske bæreevne omkring 1,5 kN. Skønt tværbæreevnen af det enkelte søm er relativt beskeden, er søm et meget effektivt forbindelsesmiddel, fordi de kan anbringes tæt. Samtidig er sømmede forbindelser billige, fordi der ikke – i hvert fald ikke i nåletræ kræves forboring eller anden tildannelse. Aksialt påvirket er bæreevnen af glatte søm meget lille, og de anvendes kun til udtrækning i helt sekundære konstruktioner (stiksømning).

Ved lidt større laster anvendes kamsøm. Søm anvendes til lette trækonstruktioner, fx til gitterkonstruktioner. Ofte udføres forbindelserne med knudeplade af krydsfiner eller af tynde stålplader. Sidstnævnte forhandles forzinkede og med udstansede huller i bånd eller plader. I hulpladerne kan både anvendes runde kamsøm og firkantede søm. Stålplader kan også placeres imellem trædele. evt. i slidser i træet. Der kan herved – fordi kræfterne overføres i flere snit. og fordi sømmene kan sættes tættere end normalt – blive tale om meget effektive forbindelser. Det er muligt at sømme gennem tynde stålplader uden forboring. For udvendige stålplader er grænsen for pladetykkelsen ca. 1,25 mm og for indvendige ca. 1,0 mm. Ved tykkere plader skal der forbores. Med tykkere stålknudeplader er det muligt at udføre sømmede knudepunkter i selv meget store konstruktioner. Søm anvendes tit sammen med forskellige lette beslag, ofte fabriksfremstillede, af bukkede plader.

Få 3 gratis tilbud på tømrer arbejde

Tømrerfirmaer står klar med 3 tilbud på tømrer opgaver i Herning. Renovering af bygninger, facader, tage, køkkener, badeværelser, trægulve, garager og så videre. Vores tilknyttede fagmænd regner på 3 gode tilbud for dig. Står du lige og mangler en tømrer i Herning til nogen omfattende og besværligt tømrerarbejde? Eller skal du bare have udskiftet et par planker i plankeværket? Hvordan finder man så en både pålidelig og billig tømrer i Århus?

Vi tilbyder at finde den rigtige tømrer i Århus til præcis din tømreropgave. De er i stand til at udtænke effektive løsninger på tømrerarbejdet og tilpasser løsningerne til dine ønsker i Århus. Du kan forvente, at det nøje planlagte tømrerarbejde udføres effektivt efter det, der er aftalt. Tømrermestrene har det rigtige udstyr og de rigtige maskiner til at udføre alle typer tømrerarbejde.