Indlæringsvanskeligheder og faglige udfordringer – sådan bevares overblikket

Mange af dagligdagens opgaver kan hurtigt blive uoverskuelige for børn eller elever, der enten har indlæringsvanskeligheder eller måske befinder sig på autismespektrummet. Her er struktur i hverdagen af helt afgørende betydning for elevernes trivsel og indlæring, og har man de rette redskaber til at overskueliggøre denne struktur, bliver hverdagens kampe langt lettere at gå til. Helt generelt gælder det for mennesker med indlæringsvanskeligheder, at der er brug for en tydelig plan eller struktur for de opgaver, vedkommende står over for. Ved hjælp af disse tips kan du få inspiration til, hvordan du som forælder, lærer eller pædagog kan være med til at skabe de bedste rammer for trivsel og læring hos udfordrede elever eller børn.

Gode råd til at skabe overblik

  • Et godt første skridt mod at skabe et bedre overblik er ved hjælp af den såkaldte board maker. Gennem mange år har board makeren været et af de foretrukne redskaber hos blandt andet specialpædagoger og læ En board maker er et softwareprogram til computeren, som er specielt designet med øje for elever med indlæringsvanskeligheder. Ved hjælp af programmet kan du lave piktogrammer, billeder eller symboler, som kan bruges til visuelle skemaer, tidsplaner, handlingssekvenser og kommunikationstavler, der overskueliggør forskellige arbejdsopgaver eller andre rutiner. Fordelen ved en board maker er de mange muligheder for at tilpasse designet til netop de behov, der måtte være. På den måde bliver board makeren et personligt redskab. Resultatet ved brug af en board maker er, at der er ro og struktur omkring arbejdsopgaven, hvilket leder til langt mindre stress i hverdagen hos den udfordrede, der med det visuelle redskab kan danne sig et godt overblik. Et godt sted at starte er med en board maker fra spektrumshop.dk, som indeholder nye funktioner og forbedringer.
  • Selvom opgaverne kan overskueliggøres ved hjælp af eksempelvis en board maker, er det som oftest meget vigtigt med faste rutiner. Alt efter hvem, der har brug for hjælp, kan rutinerne samt rækkefølgen af disse se forskellige ud. Fællesnævneren er dog, at de faste rutiner giver en større følelse af sikkerhed, fordi barnet eller eleven ved, hvad der skal ske hvornå Når de basale rutiner er de samme hver dag, hjælper det med at give et overblik over de basale nødvendigheder. Når disse basale rutiner er overskuelige gennem brug af eksempelvis skemaer samt gentagelse, bliver overskuddet til udfordringer på andre områder langt større. Ved hjælp af de faste rutiner skabes der altså en god, overskuelig balance.
  • Giv plads til pausen. At leve med den form for stress, som indlæringsvanskeligheder eller lignende udløser i hverdagen, er utrolig hå Nogle dage vil være lettere end andre, men når det er en dårlig dag, er muligheden for at trække sig tilbage absolut nødvendig. Er barnet eller eleven i ubalance, kan det at isolere sig midlertidigt fra en uoverskuelig situation være med til at give et pusterum, der gør, at vedkommende kan komme til sig selv og få overblikket igen. Ved at give så mange muligheder for overblik som muligt, lettes en del af den stress, der følger af at være dagligt udfordret.