Hjemmetræning for handicappede og uddannelse

Træning og sundhed er kommet enormt meget på dagsordenen i mange danske hjem, men det kan være svært at komme af sted i fitness center eller ud og bruge benene for mange. Mange danskere har en hektisk hverdag, eller diverse andre undskyldninger for, hvorfor de har svært ved at få trænet, men for særligt ét segment er viljen til træning stor, men muligheden uden for hjemmet en udfordring. Dette er de handicappede, som har stor interesse for træning, men som har behov for hjemmetræning på adressen.

Særligt til børn, med handicap der gør, at de skal træne deres motorik og muskler til mere stabilitet og bevægelse, er hjemmetræning en god idé. Selve træningen bliver udført indenfor hjemmets trygge rammer, og familien kan være omkring barnet og støtte under træningen, så det ikke bliver en alt for overvældende oplevelse for barnet med fremmede mennesker og en ny måde at ”lege” på. Det kan være svært som forælder at overskue, hvilken vej man skal gå for at hjælpe sit barn og styrke motorikken og fysikken hos barnet på den rette måde. Hjemmetræning kan være den rette løsning for mange, da det møder barnet i sine vante omgivelser og lærer barnet at kende på sikker grund.

Institut for kommunikation og handikap er opmærksomme på denne udfordring, og for nogle familier et dilemma, og har strikket et tilbud sammen, som er et færdigsyet hjemmetrænings koncept til familier med børn der lider af et handicap. Selve konceptet tager hele familien ind og gør det til et fællesprojekt, der inkluderer hele familien. Familiens ressourcer tages i betragtning, og man handler ud fra familiens hjem, og de rammer og ønsker der måtte være. Mulighederne for hjemmetræning er mange, og der kan rækkes milevidt med kreativitet og samspil mellem træner, forælder og barn.

Selv konceptet er evidensbaseret, hvilket betyder at programmet er sammensat af øvelser og træningsmetoder, der har bevist sig effektive for børn i den pågældende situation. Der anvender anerkendte behandlingsmetoder fra ind- og udland, og der inddrages enormt mange forskellige metoder for at opnå de bedste resultater.
Vi anvender den viden vi har omkring motorik, fysik, sansning, kommunikation, kontakt, psykologi og følelsesliv for at lave et individuelt forløb for familien, der er resultatorienteret og effektivt. En målrettet indsats omkring hjemmetræning for børn og unge giver hurtige resultater, der kan dokumenteres.
Det er vigtigt at holde for øje, at der ikke blot igangsættes et forløb uden formål eller kontrol. Ifølge reglerne, skal de foretages kontrol og eftersyn to gange årligt for at se, hvilke resultater der er opnået. Dette gøres ved at udfærdige en funktionsevneattest for at dokumentere, hvor barnet er kommet i udviklingen af motorik og fysik. Dette fungerer som en slags evaluering af det første halve år, og giver mulighed for at se på eventuelle ændringer af hjemmetræningsprogrammet for at optimere barnets muligheder. Det øger livskvaliteten for børn og unge at træne. Det giver energi og øger chancen for et længere og sundt liv – og så kan det ordnes inden for hjemmets fire vægge.

Der tilbydes op til fire tilsyn årligt, men kun to tilsyn er obligatoriske. De skal ses som opfølgningsbesøg på forløbet og et ønske om at hjælpe med forløbet, ikke kontrol.
Selve tilsynet udføres i samarbejdet med kommunen og kan indeholde fokus på trivslen i familien i forbindelse med hjemmetræning, observation af selve træningsindsatsen og de træningsredskaber der anvendes i hjemmet, justering og tilpasning af hjælpemidler og træningsredskaber samt opsætning af fremtidige mål for barn og familie med henblik på videre udvikling af program og muligheder.
Efter hvert tilsyn udarbejdes der en rapport som anvendes som opsamling af punkterne til videre brug og sammenholdning med fremtidige og tidligere rapporter fra tilsyn hos familien.

Det kan være grænseoverskridende som forælder at skulle varetage hjemmetræningen for sit barn, da det ikke altid er en let opgave. Der kan være perioder, hvor det er smertefuldt, men vigtigt, for barnet at træne, og her skal man som forælder være i stand til at hjælpe barnet i den svære situation. Hjemmetræning har enormt mange fordele, men er naturligvis også noget, der skal overvejes i forhold til de svære situationer. Det giver en tryghed for barnet, at have sine forældre omkring sig i trygge rammer under hjemmetræningen, hvilket kan være medvirkende til bedre eller hurtigere resultater i træningen. Vi har set gode resultater og glade familier, som har fundet en god rytme med hjemmetræning af deres handicappede børn, og en løsning der gavnede alle medlemmer i familien.
Det er altid muligt at tage en samtale med kommunen omkring familiens muligheder, og hvordan man kommer i gang med hjemmetræning af sit barn – du kan komme i gang i dag. Det kræver ikke nødvendigvis et helt træningscenter, men man kan ofte træne med få remedier i hjemmet, og med ressourcer der hurtigt kan gemmes væk igen.