Få de rette rammer i skolen

Skolen er fuld af særlige faglokaler, der skal understøtte eleverne i deres daglige undervisning. Skolerne kræver – ligesom det traditionelle erhvervsliv – møbler og udstyr af høj kvalitet. Derfor er skoleinventar kommet på dagsorden i de mange forskellige skoletyper, der findes i Danmark. Det er nemlig ikke blot gymnasieelever eller den ældre folkeskole, der skal understøttes i fysiklokaler og billedkunst, men også de helt små elever, der har behov for inventar, som gør undervisningen ligetil og som samtidig styrker det sociale sammenhold.

Skoleinventar sætter rammen

Skolen skal være et sted, hvor inventaret understøtter de læringsmål, som er sat. Mange bemærker i virkeligheden sjældent de møbler og det udstyr, der er i lokalerne, hvilket i sig selv er en kunst. Det betyder nemlig, de indgår gnidningsfrit og derved understøtter leg og læring.

Det er dog ikke altid let at skabe effektive miljøer i undervisningssektoren. Derfor vælger mange at indgå aftaler med en konsulent, der har speciale i gode miljøer til undervisning og ergonomi. For skolerne er der tale om en stor udgift, når de investerer i nyt inventar, hvorfor der ikke er råd til at tage fejl, når der bestilles nye skabe, borde, stole, arbejdsborde m.m. hjem til klasserne.

Skolerne skal dog tænke længere end blot til at bygge et område, der kan arbejdes ved. Der skal være sammenhæng i hele lokalet, så eleverne både kan modtage undervisning i samlet flok og siden brede sig ud i mindre grupper eller alene. Det stiller pludseligt store krav, når der både skal være plads til bænke og borde, der kan noteres ved i samlet flok, samt mulighed for at arbejde koncentreret og uforstyrret på egen plads.

Af samme årsag er det vigtigt, at man som skole vender alle tanker og fremviser bygninger og lokaler til en videnspartner, der kan opsætte de helt rette rum. Det er behov for løsninger, der passer til nutiden krav og fremtidens behov.

Glem ikke det sociale aspekt

Et er undervisningen, noget andet er det sociale miljø, der er fremme på skolen. Unge mennesker har behov for at kunne færdes i grupper uden for de klasseværelser, de har. Derfor er det vigtigt, de får adgang til sociale miljøer, hvor de kan mødes på kryds og tværs i rammer, der ikke ligner dem, de også skal lære i.

Et stærkt socialt miljø er med til at fremme elevernes lyst til at færdes i skolen. Det fremmer naturligvis deres lyst til at lære og den mentalitet og velvilje, de tager med ind i undervisningslokalet. Derfor er det rette skoleinventar essentielt.