Bliv læge uden grænse

Allerede dengang Læger Uden Grænser blev grundlagt tilbage i 1971 havde vi en idé om, hvilke værdier og normer vi ønskede at følge i vores arbejde. Derfor tager vores idéer og selve grundlaget for vores arbejde også deres udspring i denne, lidt særlige, historie. Vi har vores primære opgaver som består i at yde medicinsk nødhjælp til verdens nødlidende, at fortælle om de lidelser, overgreb og den nød, som vores udsendte er vidner til, at rekruttere og udsende læger, sygeplejersker og andre fagpersoner samt at indsamle penge til at finansiere projekter, udsendelse af læger, sygeplejersker og andet personale og til at oplyse om forholdene der, hvor vi udfører vores arbejde.

Efter oprettelsen i 1971 formulerede man hele formålet for MSF, Medicins Sans Frontieres, i et charter. Hele essensen i Læger Uden Grænsers arbejde beskrives heri, og tager udgangspunkt i Læger Uden Grænsers ønske om et neutral, upartisk og uafhængig medicinsk hjælp under en vis risiko.
Vi har umiddelbart nogle grundprincipper, som ofte går igen, når man læser om Læger uden Grænser i medierne. Vi har først og fremmest fokus på medicinske indsatser og mener, at en vidnesbyrd er et nødvendigt supplement. Vi iagttager medicinsk etik og forsvarer altid menneskerettighederne. Vi tilstræber uafhængighed og et meget fast grundprincip for os er upartiskhed. Vi hjælper alle, uagtet politisk overbevisning hos mennesket. Vi er neutrale og påtager os ansvar og åbenhed. Vores organisation består af lønnede, ansatte, udsendte samt frivilligt personel, der hjælper med afviklingen af dagligdagen på hovedkontoret. Vi fungerer som forening.

Sådan arbejder lægerne

Vi arbejder meget seriøst med vores medarbejdere, og kvalitetssikrer internt hele tiden. Vi er en organisation af udsendte, og det står os meget nært at opretholde en tæt forbindelse projekterne imellem og medarbejderne i mellem. Derfor kan man kun blive medlem af Læger Uden grænser ved at have være udsendt i mere end et år for Læger Uden Grænser eller have været tilknyttet som frivilligt.
Den lovmæssige status på Læger Uden Grænser er, at vi er registreret i Danmark som en fond der hedder Læger Uden Grænser Fond, som bestyres af otte medlemmer som vælger på den årlige generalforsamling. For at have stemmeret her skal man have været medlem i længere tid og været udsendt med Læger Uden Grænser og derfor have en vis viden på området.

Vi har udarbejdet et skrift der hedder ”Vision 2015” hvor det gøres lidt mere klart hvad Læger Uden Grænser står for, og hvor vi ser os selv i fremtiden.
Læger Uden Grænser’s mission er at yde denne neutrale og upartiske medicinske nødhjælp i verdens brændpunkter. Vi lader os ikke begrænse af umiddelbare forhindringer, og gør altid en høj indsats for at komme frem med nødhjælpen. Efter starten i 1971 har vores fokus været på at oplyse hele verdens befolkning omkring udsatte brændpunkter, der mangler hjælp.

Fremtiden som læge uden grænse

Vores vision inden 2015 er, at vi har et ønske om at vores organisation, Læger Uden Grænser i Danmark, skal være internationalt førende indenfor bekæmpelse af underernæring og vi ønsker at etablere mere fokus på medicinsk nødhjælp rettet mod mere forebyggelse og hjælp hvor der er behov for det. Vi vil ydermere vise, at nødhjælp ikke behøver være betinget af politik eller religion, og at vi altid vil forsøge at komme frem. Vi ønsker også at styrke folks kendskab til Læger Uden Grænser og kendskabet til vores arbejde med nødhjælp rundt omkring i verden, både med hvilke typer nødhjælp vi udfører samt hvordan vi klarer vores arbejde.
Vi vil gerne være økonomisk uafhængige, og dette skal vi sikre igennem private donationer, hvor der ingen politiske interesser ligger bag donationen, men blot et ønske om at hjælpe folk. Vi vil vokse til en af de største, danske nødhjælpsorganisationer med hjælp fra den danske befolkning samt donationer her fra.
Læs mere om plastikkirurgens arbejd på Plastkirurgi.dk
Sidst, men ikke mindst, vil vi arbejde vider med témoignage som er fransk for at stå vidne til noget. Vi ønsker at tale åbent omkring den smerte og nød vi ser omkring i verden på vores missioner, og ikke mystificere de hændelser der foregår. Vi vil italesætte problemerne og sørge for, at oplysningen kommer frem, så flere folk ønsker at støtte vores arbejde.